Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Aktuality

 • Vedecko-odborná konferencia "Súčasná medicína a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné prostredie: Integrálna ekológia Laudato si", Košice, 17.6.2016 (piatok). Program, bližšie informácie a elektronické prihlášky - tu.
 • 8. workshop - Klinické skúšanie liekov v SR 2016 a 19. celoštátne stretnutie etických komisií, Bratislava, SZU , 20.4.2016 (streda). Program - tu.
 • Konferencia SLK+SLS o budúcnosti slovenského zdravotníctva, Bratislava, 16.2.2016. Podujatie formou okrúhleho stola sa konalo za účasti predstaviteľov politických strán, zdravotníckych vedecko-odborných a výučbových inštitúcií a pacientskych organizácií. Zásadné referáty predniesli prof. J. Glasa (SLS) (2x), MUDr. M. Kollár (SLK), MUDr. J. Tholt (SLK). Prijatá spoločná deklarácia SLK+SLS - tu. Videozáznam prednášok, diskusií a celého priebehu - tu.
 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • EFGCP Multi-Stakeholder Workshop & Discussion: How to Ensure Optimal Ethical Review within the New Clinical Trials Regulation, 13.4.2016, MCE Conference Centre, Brussels, Belgium. Viac informácií a registrácia - tu.
 • 26. konferencia klinickej farmakológie, 13.-14. októbra 2016. Program, bližšie informácie a elektronické prihlasovanie na tomto mieste koncom apríla.
 • EACPT Focus Meeting on How to Assess Medicines: Opatija, Croatia - 6th - 9th October, 2016. Informácie - tu.
 • Vyšlo č. 3-4/2015 časopisu Medicínska etika & Bioetika. Na stiahnutie - tu.
 • XIX. KONGRES SLS A JUBILEJNÁ 25. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  22. - 23.10.2015, MZ SR Bratislava, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

  Program – tu. Abstrakty - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Pozdrav prezidentky AOPP - tu. Fotogaléria - tu.

 • Nová vedecká sekretárka SSKF uvedená do funkcie. Na riadnej schôdzi výboru SSKF dňa 29. septembra 2015 v Bratislave bola uvedená do funkcie nová vedecká sekretárka spoločnosti MUDr. Renáta Sekáčová, OKF NsP Dunajská Streda. Kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme dobré zdravie a veľa úspechov v práci na tomto náročnom poste.
 • Výbor SSKF rozšírený o nových riadnych členov. Rozhodnutím výboru SSKF prijatým na jeho riadnom zasadnutí dňa 14.4.2015 v Bratislave, vzhľadom na nárast agendy a potrebu perspektívneho vytvorenia aktívnych pracovných skupín výboru SSKF pre kľúčové oblasti, bol výbor SSKF rozšírený o 3 pôvodne zvolených náhradníkov: MUDr. I. Sekáčová, prim. MUDr. J. Sirotiaková, CSc. a MUDr. A. Bitterová. Výbor SSKF má od 14.4.2015 spolu 16 členov/členiek. Zoznam - tu.
 • EACPT Congress 2015, Madrid (Španielsko), June 27-29, 2015.

Archív aktualít

Hore