Kongres 2019

29. konferencia klinickej farmakológie, 13. novembra 2019, Bratislava, MZ SR.

Predbežný program, formulár abstraktu, a ďalšie informácie koncom mája 2019.

Archív kongresov

Hore