Akcie 2015

SR

 • 7. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2015 a 18. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 15. apríla 2015 (streda) 9:00 - 16:00, MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2).

  Predbežný program a podrobnejšie informácie – tu.

  Elektronické prihlasovanie ukončené 13.4.2015 o 22:00.

  Prihláška na podujatie ako kurz SZU (viď podrobnejšia informácia v predbežnom programe podujatia) – dve možnosti:
  • Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4029 Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)PDF, DOCX.
  • Prihláška na kurz ÚZE FOaZOŠ SZU: 2-3123 IK – zdravotnícka etika IIPDF, DOCX.

  Základné všeobecné informácie:
  • Kredity SACCME: 6 kreditov: potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia
  • Registračný poplatok (kurzovné): 10,- €; pracovníci farmaceutických spoločností a CRO 25,- €.
  • Poplatok za občerstvenie: 3,- €
  • Úhrada poplatkov:
   - jednotlivci: v hotovosti pri registrácii
   - farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk
  • Organizačné informácie:
   • Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/ tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
   • Ing. Mgr. Eva Čikelová, ÚFKEF LF SZU Bratislava, katedra.kf@szu.sk, tel.: 02/59370.838

Archív akcií

Hore