Akcie 2018

SR

 • Jubilejný 10. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2018 a 21. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 18. apríla 2018 (streda), 9:00 - 15:30, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.). Predbežný program - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!
  Prihlasovanie na podujatie elektronickou formou - elektronický formulár prihlášky pod tlačítkom.
  Upozornenie: okrem elektronického prihlásenia (povinné!) je možné aj súčasné prihlásenie na podujatie ako na kurz SZU (najmä pre osoby zasadené do ŠŠ alebo CŠ na SZU): Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-2040 Workshop - Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)tu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú aj potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU. Úhrada kurzového poplatku pre zdravotníckeho pracovníka a poplatku pre pracovníkov farmaceutických spoločností a CRO - ako je uvedené nižšie.

  Základné všeobecné informácie
  • Kredity ARS CME: 4 kredity - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - zdravotnícky pracovník (lekár, farmaceut a pod.): 15 €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 25 €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 18 1033 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Valéria Petrovičová, Sekretariát SLS, petrovicova@sls.sk, tel.: 02/5292.2020, 5292.2017, 5292.2019

Archív akcií

Hore