Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS

2015 - 2018

 • Glasa Jozef, prof., MUDr., CSc., PhD. (Bratislava)
  prezident spoločnosti
 • Soboňová Klára, MUDr. (Nové Zámky)
  viceprezidentka
 • Sekáčová Renáta, MUDr. (Dunajská Streda)
  vedecká sekretárka (od 29.9.2015)
 • Bitterová Andrea, MUDr. (Nové Zámky)
  členka výboru
 • Fedelešová Viera, MUDr., CSc. (Bratislava)
  členka výboru
 • Glasová Helena, MUDr., PhD. (Bratislava)
  členka výboru
 • Janeková Etela, MUDr. (Ivánka pri Dunaji)
  členka výboru
 • Jurečková Katarína, MUDr. (Bratislava)
  členka výboru
 • Krechňáková Anna, MUDr., CSc. (Bratislava)
  členka výboru
 • Poizlová Anna, MUDr. (Bratislava)
  členka výboru
 • Rác Marek, MUDr. (Nitra)
  člen výboru
 • Radváková Iveta, MUDr., PhD. (Košice/Číž)
  členka výboru
 • Sirotiaková Jana, Doc., MUDr., PhD. (Vráble)
  členka výboru
 • Szőkeová Alena, MUDr. (Martin)
  členka výboru
 • Tisoňová Jana, MUDr., PhD. (Bratislava)
  členka výboru (vedecká sekretárka SSKF do 29.9.2015)
 • Wawruch Martin, prof., MUDr., PhD. (Bratislava)
  člen výboru

Archív

Čestní členovia výboru

 • Kriška Milan, Prof., MUDr., DrSc. (Bratislava)
  čestný prezident spoločnosti
 • Holomáň Jozef., Prof., MUDr., CSc. (Bratislava)
  čestný viceprezident

Dozorná rada Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o. z. SLS

 • Demitrovičová Andrea, doc., MUDr., PhD. (Bratislava)
  predseda dozornej rady
 • Horáková Magdaléna, MUDr. (Bratislava)
  členka dozornej rady
 • Javorová-Rihová Zuzana, MUDr. (Trnava)
  členka dozornej rady
Hore