Pozdrav

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF), ktorá je organizačnou zložkou, t. j. členskou vedecko-odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Naša spoločnosť už od roku 1991 združuje lekárov, farmaceutov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov inštitúcií liekovej politiky v Slovenskej republike, odborných pracovníkov farmaceutických spoločností a ich zastúpení v Slovenskej republike, zástupcov pacientov – a ďalších záujemcov o klinickú farmakológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. SSKF je zakladajúcou členskou spoločnosťou Európskej asociácie klinickej farmakológie a terapie – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) (od roku 1995). Každý riadny člen SSKF je zároveň ‘automaticky‘ aj členom EACPT.

Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre obyvateľov Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k problematike racionálnej farmakoterapie – štandardnej a inovatívnej, ktorá je cieľom i výsledkom zmysluplnej štátnej liekovej politiky.

Aktuálne priority odboru klinická farmakológia v Slovenskej republike sú náplňou Programového vyhlásenia Výboru SSKF na obdobie 2011 – 2014.

Partneri*

*Umiestnenie loga daného korporátneho partnera znamená jeho podporu odborným a vedeckým aktivitám Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o.z. SLS (SSKF), bez akéhokoľvek zasahovania do ich odborného alebo vedeckého obsahu. Vzájomné vzťahy korporátnych partnerov a SSKF sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými etickými štandardmi a odporúčaniami.

Aktuality

 • INFORMAČNÝ LIST SSKF č. 2/2017 - tu.
 • 27. konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR (Limbová 2, KC - 1. poschodie), 29. novembra 2017 (streda).

  Predbežný program - tu. Formulár abstraktu (na posterovú prezentáciu - prihlásiť do 20.XI.2017) - tu. Plagátik - tu. Informácie (registračný poplatok, kredity CME a i.) - viď nižšie - pod tlačítkom elektronickej prihlášky - na pasívnu účasť prihlásiť do 27.XI.2017)
  Pre záujemcov prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-2039 Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológiitu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 5 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - riadny účastník: 10,- €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 17 1191 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.11.2017): informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
 • Vyšlo č. 1-2/2017 časopisu Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics - k dispozícii - tu.
 • Tematický kurz "Klinické skúšanie liekov a SKP I", 5.-6.12.2017, SZU, Bratislava - prihláška - tu (najlepšie do 27.10.2017), program - tu.
 • 9. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe - Klinické skúšanie liekov 2017 a jubilejné 20. celoštátne stretnutie etických komisií v SR, 20. apríla 2017 (štvrtok). 9:00 - 13:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).

  Program - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!
  Prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4104 Aktuality správnej klinickej praxe (ÚFKEF LF SZU)DOCX. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o anotovaného absolvovaní kurzu SZU.

  Základné všeobecné informácie

  • Kredity ARS CME: 4 kredity - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
  • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
   - riadny účastník: 10,- €
   - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
   - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
  • Úhrada poplatkov:
   -- jednotlivci:
   - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
   - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
   - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
   o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
   o swift code: SUBASKBX
   o variabilný symbol: 17 1113 063
   o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
   -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
  • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS: informácie u organizátorov podujatia
  • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
  • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017
 • Medicamenta nova, 34. seminár, 26.1.2017 od 13:30, LF UK v Bratislave (Veľká poslucháreň, Sasinkova 4) - program tu.
 • 13. KONGRES EACPT, Praha, 24.-27. júna 2017. Abstrakty do 6.2.2017. Bližšie informácie - tu.
 • Vyšlo dvoj-číslo 3-4/2016 časopisu Medicínska etika & Bioetika. K dispozícii - tu.
 • 26. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

  13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR.

  Program - tu. Abstrakty prednášok a posterov - tu.
  Správa o konferencii - výstupy a závery
  (ZdN, č. 38/2016, s. 7) - tu. Bill Bowman Travelling Lectureship 2016 (informácia) - tu. Prednáška prof. Davida Webba, prezidenta British Pharmacological Society - tu.

 • Oficiálne ustanovená ARS CME 18.2.2016. Predsedom sa stal prof. MUDr. Jozef Glasa (člen P SLS), podpredsedom MUDr. J. Tholt (vice-prezident SLK). "Kreditovanie" vzdelávacích aktivít CME by sa malo zjednotiť, sprehľadniť, odborne viac kontrolovať - a kredity by sa mali účastníkom CME aktivít načítavať automaticky (členom SLK aj SLS). Intenzívne sa pracuje na dolaďovaní fungovania spoločného SLS-SLK CME portálu. Viac - tu.
 • EACPT Congress 2015, Madrid (Španielsko), June 27-29, 2015.

Archív aktualít

Hore