Kongres 2012

21. konferencia klinickej farmakológie

Racionalita a realita vo farmakoterapii a liekovej politike – štandardy a inovácie

28. – 29. novembra 2012, Bratislava – Kramáre
Konferenčné centrum MZ SR (Limbová 2)

Program - tu, všeobecné informácie - tu.

Súčasťou programu boli nasledovné podujatia:

  • Sekcia „Naj-farmakoterapeutické inovácie roka 2012“ (28. novembra 2012 – popoludní)
  • 14. celoštátne stretnutie etických komisií v SR (29. novembra 2012 – celý deň)
  • Sympózium bioetiky (29. novembra 2012 - popoludní)
Hore