Kongres 2018

28. konferencia klinickej farmakológie, 25.-26. októbra 2018, Bratislava, MZ SR.

Predbežný program, formulár abstraktu, a ďalšie informácie koncom apríla 2018.

Archív kongresov

Hore